Computer Forensics (pol. Informatyka Śledcza) to proces polegający na dostarczaniu elektronicznych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć. Efektem działań specjalistów Computer Forensics są dane elektroniczne przygotowane w sposób spełniający kryteria dowodowe.

czytaj więcej o firmie

Usuwanie SMS-ów

Mamy okazję zaproponować usługę zlikwidowania wykasowanych wiadomości tekstowych SMS, a także wszelkich danych z kart SIM, telefonów, Smartfonów, poprzez co uniemożliwione pozostaje ich ponowne odzyskanie i odtworzenie.

Usuwanie takich wykasowanych wcześniej SMS-ów oraz danych zapisanych na kartach SIM, pamięci telefonów jak również Smartfonów jest trwałe i uniemożliwiające późniejsze odzyskanie. Jest to między innymi:

  • W odniesieniu do Telefonów komórkowych – możliwość usuwania wszelkich wykasowanych wcześniej wiadomości tekstowych (SMS-y) oraz danych, które znalazły się w pamięci takiego aparatu komórkowego,
  • W odniesieniu do kart SIM – możliwość usuwania wszelkich wykasowanych danych, a także wiadomości tekstowych (SMS-ów), które znalazły się na kartach telefonicznych,
  • Możliwość trwałego usuwania wiadomości tekstowych (SMS-y) z telefonów komórkowych – pamięć telefonu,
  • W odniesieniu do Smartfonów – możliwość usuwania wykasowanych wcześniej danych wraz z wiadomościami tekstowymi (SMS), które zapisane zostały w pamięci takiego aparatu,
  • Możliwość usuwania wszelkich danych z wymiennych kart pamięci – dotyczy to w praktyce wszystkich typów kart w telefonach komórkowych,
  • Możliwość usuwania wszelkich wiadomości tekstowych (SMS) ze Smartfonów – pamięć Smartfonu,
  • Możliwość usuwania wykasowanych wcześniej wiadomości tekstowych zapisanych na karcie SIM - w tym przypadku jest ważne, aby znać kod PIN lub PUK,
  • Możliwe usunięcie wszelkich danych wykasowanych w tych wyżej wymienionych nośnikach na stałe, co uniemożliwi ich późniejsze odzyskanie.

W przypadku konieczności wykorzystania kodu PUK możliwe jest jego ustalenie u operatora (ustalanie przez odpowiednio uprawnione instytucje), a także przez właściciela.

W odniesieniu do badań wyłącznie telefonów komórkowych bez karty SIM nie jest wymagany kod PIN lub też kod PUK.

e-SZPIEG.com - Sklep Detektywistyczny - Akcesoria Szpiegowskie
www.e-SZPIEG.com

Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

tel.kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97


Biuro czynne:
Pon-Pt w godz. 9-15


BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa