Computer Forensics (pol. Informatyka Śledcza) to proces polegający na dostarczaniu elektronicznych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć. Efektem działań specjalistów Computer Forensics są dane elektroniczne przygotowane w sposób spełniający kryteria dowodowe.

czytaj więcej o firmie

Utylizacja danych

Utylizacja danych

Każda a jedna działająca dzisiaj firma jest zagrożona coraz częściej przez najróżniejsze ataki, skierowane na jej zasoby informacyjne, nie wyłącznie będące danymi dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa, ale i również wszelkie dane archiwalne, wyselekcjonowaną dokumentację, w której skład może wchodzić zapisana cyfrowo dokumentacja, oczekująca na zniszczenie.
Uwzględniając specyfikę oraz cechy charakterystyczne wszyściutkich istniejących nośników danych systemów operacyjnych w komputerach, należy podkreślić, że danych nie można tak po prostu usunąć.

Wciśnięcie klawisza „usuń”, a nawet przeprowadzenie formatowania dysku komputera wcale nie usuwa zapisanych na nim danych. Dysponując odpowiednią wiedzą i oprogramowaniem można w prosty i szybki sposób odzyskać informacje. Czasami nawet specjalistyczne zniszczenie nośnika cyfrowego może nie spowodować usunięcia z niego danych.
Większość danych znajdujących się nawet na uszkodzonym dysku twardym komputera, można w pewnym stopniu odzyskać.
Utylizacja logiczna

Prawidłowo przeprowadzona utylizacja logiczna może mieć zastosowanie jedynie do nośników na których dane można zapisywać wielokrotnie. Wszystkie dane są zapisywane jako ciąg jedynek i zer i właśnie ten fakt wykorzystuje utylizacja logiczna.
Nasza firma współpracuje z laboratorium, które to proponuje swoim klientom odpowiedni program do trwałego i nieodwracalnego usuwania danych z nośnika. Nie ma już później żadnej fizycznej możliwości odzyskania danych. Program ten jest idealny dla wszystkich , którzy potrzebują wymazać informacje raz na zawsze, by te nie mogły być przechwycone przez osoby niepowołane.
Sam proces utylizacji logicznej pozostawia w stanie nienaruszonym nośnik cyfrowy, a niszczy jedynie same informacje.

Utylizacja fizyczna

W niektórych wypadkach wymagana jest przede wszystkim utylizacja fizyczna nośnika, czyli taka, która niszczy nośnik i tym samym nie pozwala już na jego ponowne użycie. Tego rodzaju proces jest wykorzystywany przede wszystkim w firmach i instytucjach, które zbierają i przetwarzają dane niejawne – na przykład dane osobowe.
Firma, z którą współpracujemy jest jedynym w Polsce oficjalnym wytwórcą specjalistycznego sprzętu do fizycznej utylizacji wszystkich rodzajów nośników danych. W jej ofercie można znaleźć między innymi degaussery, niszczarki stosowane do płyt CD/CR-R/DVD, niszczarki przeznaczone do utylizacji laptopów, jak i również giętarki do twardych dysków komputerów.
Uwaga : utylizacja fizyczna niszczy nośnik bezpowrotnie, więc może on zostać poddany recyklingowi zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej o odpadach elektronicznych.

Usługi utylizacji danych i nośników

Firma, z którą współpracujemy świadczy dla swoich klientów także usługi zarówno logicznej jak i fizycznej utylizacji informacji z wykorzystaniem najnowszych urządzeń oraz oprogramowania.
Logiczna utylizacja nośników całkowicie i bezpowrotnie niszczy zapisane na nośniku dane. Nie ma żadnej możliwości ich odzyskania. Nośnik natomiast jest całkowicie sprawny i może być dalej wykorzystywany.
Fizyczna utylizacja nośników jest to nic innego, jak tylko całkowite i nie odwracalne zniszczenie zarówno zawartych na nośniku danych jak i samego nośnika. Po takiej operacji nośnik staje się bezużyteczny. Nie ważne czy jest to dysk twardy komputera czy jakikolwiek inny nośnik. Istnieje także możliwość kasowania już uszkodzonych dysków twardych, aby zabezpieczyć ich zawartości aż do rozstrzygnięcia na przykład zgłoszenia reklamacyjnego.

Wykonana przez naszych specjalistów usługa niszczenia danych za każdym razem jest poświadczona wydaniem specjalnego certyfikatu, który mówi, że wykasowanych danych nie można już w żaden sposób odzyskać.
Cały proces niszczenia danych i nośników uzyskał rekomendację Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych 

Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

tel.kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97


Biuro czynne:
Pon-Pt w godz. 9-15


BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa